Prenájom vozíkov

PREDMET PRENÁJMU

1-5 dní

6-14 dní
15 dní a viac
KAUCIA

5,60

€/deň

4,80

€/deň

3,80

€/deň

49

13

€/deň

12

€/deň

9,90

€/deň

249

18

€/deň

17

€/deň

14,50

€/deň

490

Shopping Cart
X